HDPE

 • NH_00342

Polyethylene kháng tốt hóa chất gần như tất cả các axit và bazơ, chất tẩy rửa và nước nóng. Nó có tính chất cách nhiệt tốt và rất dễ hàn. Nhiệt độ hoạt động là từ -50oC đến +90oC.

      Tính chất:

 • Trọng lượng riêng thấp

 • Độ giãn dài cao

 • Tính chất điện và tính chất điện môi rất tốt

 • Hấp thụ nước rất thấp

 • Kháng hóa chất tuyệt vời

 • An toàn thực phẩm

 • Sức mạnh tác động cao, thậm chí ở nhiệt độ thấp

  Ứng dụng:

 • Ngành công nghiệp xử lý nước thải

 • Máy bơm và các bộ phận van

 • Thành phần cho ngành công nghiệp thực phẩm

 • Băng tải vít