CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NA-SAI-I

Nhựa ABS

Nhựa thanh

Nhựa tấm

Nhựa PP

Nhựa PEEK

Nhựa PC

Nhựa PET

Nhựa PVDF

Nhựa PA

Nhựa Unilate

Nhựa PVC

Nhựa PSU

Nhựa PPSU

Nhựa PEI

Nhựa PU

Nhựa HDPE

Nhựa PTFE

Nhựa POM C Acetal

Nhựa MC Nylon (Cast Nylon)

Nhựa Okulen UHMW-PE