LÓT CHỐNG DÍNH CHỐNG TẮC CHO SILO BỘT ĐẤT, TRO BAY