Nhựa cho ngành bơm

Nhựa cho ngành bơm

  • NH_00357
0 Giảm giá 0.000 %

Điều kiện tốt nhất cho hoạt động liên tục

Các tính chất mài mòn tối ưu, khả năng kháng hóa chất phổ biến tuyệt vời kết hợp với độ bền cao - những phẩm chất làm cho OKULEN® 1000/2000 trở nên lý tưởng để sử dụng trong ngành công nghiệp máy bơm.

Bên cạnh đó, nhiều thành phần có thể được đúc thành các đường viền ứng dụng để cung cấp cho họ một tỷ lệ giá hiệu suất hấp dẫn