Nhựa cho ngành vận tải

Nhựa cho ngành vận tải

  • NH_00337

OKULEN® PRO GRIP đã đạt được vị trí vững chắc trong các phụ kiện rơ moóc. Sự kết hợp của OKULEN® 500 Reg thô-nhiều màu FN9009 với một lớp đàn hồi với độ dày khác nhau mang lại lợi ích an toàn cho lô hàng trên xe tải. Dải cao su lỏng được sử dụng để đi ra trên đường cao tốc, nhưng bây giờ bạn có một vật cố định hầu như vĩnh viễn bằng cách sử dụng một vật liệu được phát triển với sự giúp đỡ của Viện Fraunhofer. Yêu cầu duy nhất là chiếc xe tải của bạn có cấu trúc khung thép chắc chắn cho một đế vững chắc.

Độ dày và kết hợp của vật liệu.

Bất kỳ tỷ lệ độ dày của PE và elastomer hoặc kết hợp vật liệu là có thể. Các yếu tố bánh sandwich ba mảnh đã được thực hiện trong một dự án đóng tàu - chất đàn hồi 60 mm với PE 15 mm ở cả hai bên.

Cần cẩu tấm cho một chân an toàn.

Các tấm cần cẩu cũng được hưởng lợi từ NASAII, cung cấp hỗ trợ an toàn cho hỗ trợ tải cẩu di động. Hãy hỏi chúng tôi về thiết kế bạn cần - chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ phần nào theo bản vẽ. Có hoặc không có dây dẫn, chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tại NASAII.