NHỰA PET

NHỰA PET

  • NH_00351

ĐẶC TÍNH:

Độ ổn định kích thước lớn hơn

Chịu ứng suất cao

Chịu mài mòn tốt

Chịu nhiệt độ ủ tốt

ỨNG DỤNG:

Sử dụng cho ứng dụng áp suất cao, ma sát động

Nhông, bánh răng, trục, bánh dẫn hướng v.v…

Dùng cho kỹ thuật chính xác

Có màu tự nhiên và màu đen