Sân trượt băng bằng nhựa

  • NH_00360

Giữ mặt sân láng mịn, trơn tru

Đi trên băng với băng thực sự liên quan đến việc bảo dưỡng và chi phí vận hành nặng nề là bế tắc với nhiều địa phương thiếu ngân sách. Lựa chọn thay thế OKULEN® cung cấp các băng đá nhân tạo cho bạn hiệu ứng trượt băng thực sự giống như vậy mà không bị đóng băng. Ngoài việc có hiệu quả về chi phí, các sân trượt băng này là một lợi ích cho tính bền vững trong nhiều năm phục vụ.